Sunullah Mah. Ordu Cad. No:71 BANDIRMA
Pazartesi-Cumartesi: 09:00 - 18:00

Emtia Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?

 Sigortaya konu olan emtianın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.
Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır. 
-Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.
İstisnalar 
Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf 
Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması 
Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri: Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf 
Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf 
Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf 
Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf 
Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme 
Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf 
Savaş ve grev: Savaş ve grev durumu
Dar Teminat: Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar. 
-Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

 

NAKLİYAT EMTİA SİGORTALARI ABONMAN

Nakliyat sigortası abonman poliçesinde ise sigortalı, bütün sevkiyatını sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt etmektedir. Sözleşme süresince, en az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olması ve en az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir. Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Gerçekleştirilen sevkiyat miktarının daha çok olması durumunda ise 'çokluk indirimi' uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat güvence altına alınmış olmaz.

 

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Nelerdir?

Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya zıyaa uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dâhilinde bu sigorta ile teminat altına alınır. 
Ülkemizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

 

Nakliyat Sigortası Genel Şartları İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın 

Nakliyat Sigortası Genel Şartları