Sunullah Mah. Ordu Cad. No:71 BANDIRMA
Pazartesi-Cumartesi: 09:00 - 18:00

Hasar Konuları

Değerli Sigortalımız;

 • Hasar meydana geldiği zaman hiç vakit kaybetmeden bizi haberdar ediniz.
 • Hasar anında acil bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka Hasar Temsilciniz ile paylaşınız.
 • Hasar mahiyetine göre sizden talep edeceğimiz hasar evraklarını en kısa sürede bizlere ulaştırılmasını sağlayınız.
 • Özveri ve büyük emeklerle elde ettiğiniz birikimlerinizi ve mal varlıklarınızı beklenmedik herhangi bir nedenle kaybetmenin acısını yaşamamak için önleminizi aldığınız her durumda sizinleyiz, yanınızdayız.

Değerli Sigortalımız,

Öztozlu Sigorta, Hasar departmanı olarak sık karşılaştığımız ve müşterilerimizin mağdur olduğunu tespit ettiğimiz durumlarla ilgili sizleri elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Sizlerinde başına gelme olasılığı yüksek bir konuya dikkatlerinizi çekmek, uygulama esaslarını sizlerle paylaşmak istedik.

Satın almış olduğunuz kasko poliçesi ile bildiğiniz gibi asistans teminatını da, aracınızın kendi başına hareket edemeyeceği durumlarda(kaza-arıza) yararlanabilmek üzere satın almış oluyorsunuz.
Sigorta poliçelerinde yer alan asistans hizmetlerinden faydalanabilmesi için sigorta poliçelerinde önemli şartlar bulunmakta. Bu konuda mağdur olmamak için aşağıdaki adımların izlenmesinin esas olduğunu bilgilerinize sunarız.

 • Asistans firmanın sorumluluğu sigortalının veya lehdarın poliçe şartlarına uygun hareket etmesi şartına bağlıdır. Araç yardım her türlü kaza, yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs, lastik patlaması, akü bitmesi, benzin bitmesi, anahtar kaybı, ikame araç, arıza halinde talep edilebilir.
 • Poliçe kapsamında sunulan asistans hizmetlerine ilişkin talepler için sigortalıların veya sürücülerin yurtiçi ve yurtdışında, kaza veya arıza anında ilgili şirketlerin asistans hizmet numaralarını veya acente irtibat numaralarımızı arayarak bildirim yaptırması ve hizmet talep etmesi şartı vardır, 
 • Özellikle arıza durumunda sigortalıların kendisinin organize edip hizmet alarak fatura ettirdiği talepler, sigorta şirketleri tarafından değerlendirilmeye alınmamaktadır.
  Konut ve işyeri yardım Dâhili tesisat, elektrik problemleri, anahtarın kaybolması, cam değişimi, ambulans, tıbbi bilgi ve danışma v.s.)-asistans firma masrafları hizmetten önce onaylamış olması gerekir. Ve sigortalının asistansın tüm makul talimatlarına uyması ve durumunun yaratabileceği sonuçları sınırlamak ve önlemek için tüm makul önlemleri alması koşuluyla firma asistans hizmetleri verecektir. 

Öztozlu Sigorta Hasar Departmanı Tavsiyesi : 
Bazı şirketlere ait asistans hizmet numaraları aşağıdaki gibidir, poliçesini satın almış olduğunuz sigorta şirketine göre asistans telefon numaralarını cep telefonlarınıza kaydetmenizi önemle hatırlatıyoruz.
 

ANADOLU 0850 724 08 50 ERGO 0850 211 11 11
ALLİANZ 444 45 46 MAPFREE (0212)334 90 00
AXA 0850 250 99 99 EUREKO 444 66 60
AK 444 27 27 NEOVA 444 16 36
AIG 444 12 44 HDI 444 8 434 / 0212 334 20 68
SOMPO 0850 250 81 81 DOĞA 0212 334 20 06
LİBERTY 0850 222 55 57                                                      

Öztozlu Sigorta A.Ş. Hasar irtibat telefonları ise,

0 (266) 715 63 07

0 (541) 392 03 13

Sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Sigorta şirketi hasar ihbarını takiben, hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder. Eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır. Tazminatın en kısa zamanda ödenebilmesi için, ilgili belgelerin süratli ve eksiksiz olarak gönderilmesi ve dosyanın tamamlanmasını teminen aşağıdaki konulara özen gösterilmesi gerekmektedir:

1- Poliçe ve zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar miktarı öğrenilerek derhal (telefon, faks, teleks ile) sigorta şirketine haber verilmelidir.

2- Sigortalıların hasarlı malları olduğu gibi bırakmamaları, hasarı azaltıcı çalışmalar yapmaları, nakliyat hasarlarında emtianın müşteriye ait bir depoya çektirilmesi, kasko hasarlarında aracın bir tamirhaneye ( Anlaşmalı Tamirhane Sistemi’ne dahil bir servis de olabilir.) çekilmesi sağlanmalıdır.

3- Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi zabıt ( trafik kaza raporu, karakol müracaat ve görgü tutanağı gibi ) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Zaptın mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Ayrıca sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.

4- Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketleri ile akdettiği poliçeler varsa bunları bildirmesi ve ibraz etmesi sağlanmalıdır.    • Hasarı tespit için gelecek ekspere ve Milli Reasürans yetkilisine her türlü kolaylık gösterilmelidir. Hasar belirlenmesinin her safhasında Hasar Müdürlüğü’ne yardımcı olunmalı, buradan alınan talimatlara kesinlikle uyulmalıdır.

5- Müşterinin tahmini hasar miktarını ve bu konudaki taleplerini detaylı bir talepname hazırlayarak, gerekli evraklarla birlikte sigorta şirketine göndermesi sağlanmalıdır.

6- Hasarın tespitinden sonra eksik sigorta, amortisman, sovtaj sebepleri ile yapılacak indirimler eksperden öğrenilmeli ve sigortalıya gerekli açıklama yapılarak, mutabakat sağlanması için yardımcı olunmalıdır. 

Hasar meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin prim ödemelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde hasar ödemesi yapılamaz.

HASAR ANINDA ŞİRKETE İLETİLECEK BİLGİLER :

1. Poliçe ve zeyilname numaraları,

2. Sigortalı isim ve/veya unvanı,

3. Sigortanın başlangıç – bitim tarihleri,

4. Sigorta bedeli,

5. Hasar tarihi,

6. Hasar yeri,

7. Hasarın mahiyeti,

8. Tahmini hasar miktarı,

9. Ekspertiz yapılacak mahal.

KASKO SİGORTASI HASARLARI 

A- Çarpma -Çarpılma Hasarları 

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotografları
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı.
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

B- Araç Çalınması Hasarları

 • Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
 • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

C- Radyo – Teyp Çalınması Hasarları

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI ( OTO BRANŞI )
A- Ölümlerde

 • Poliçe fotokopisi
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise,sigortalı aracın ruhsatname örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tastikli örnek)
 • İddianame veya takipsizlik karar örneği(Savcılık tastikli örnek)
 • Tazminat alacaklısının T.C. kimlik numarasını gösterir belge ibrazı (Ölümlerde T.C. kimlik numarası varislerin numarasıdır.)
 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tastikli örnek)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Adli tıptan ölüm raporu / Mernis ölüm tutanağı / Alkol raporu
 • Defin ruhsatı
 • Mağdurun gelirini gösterir belgeler, SSK İşe Giriş Belgesi,Maaş Bordroları (varsa Vergi Levhası)
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

B- Yaralanmada

 • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
  Kaza zaptı tasdikli sureti
  Taburcu edildiğine dair hastane raporu
  Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları                        
  Tedavinin detayını anlatan doktor raporu
  T.C.Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
 • Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
  YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

C- Kalıcı Sakatlık

Malülün malüliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge 
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise,mahkeme kararı,kaza tespit tutanağı,sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği,ruhsatname örneği ,icra emri,ödeme belgesi ve poliçesini ibraz etmelidir.
Kaza zaptı tasdikli sureti
Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış”maluliyet durumunu gösterir kat’i heyet raporu” / – Yüzdesel Sürekli Sakatlık Heyet Raporu(maluliyet  oranını gösterir)
T.C. Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

TRAFİK SİGORTASI(ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) MADDİ HASARLARI 
 

 • Poliçe örneği 
 • Tafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği) 
 • Ruhsat fotokopisi,Ehliyet(3.şahıs aracının) 
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(3.şahıs aracın) 
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası veya vergi levhası 
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

YANGIN HASARLARI 

 • Poliçe örneği 
 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği) 
 • Hasar talep dilekçesi 
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği) 
 • Savcılık takipsizlik raporu 
 • Hasarla ilgili fotoğraflar 
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri 
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir 
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR. 

CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI (KONUT) 

 • Poliçe örneği
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için  vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI (OTO BRANŞI)

 • Poliçe fotokopisi
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI

 • Poliçe örneği
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar -Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

ELEKTRONİK CİHAZ / MAKİNA KIRILMASI HASARLARI

 • Poliçe örneği
 • Cihazın ilk alış faturası
 • Teknik servis raporları – hasarın detayını bildirecek şekilde detaylı olarak
 • Hasar talepnamesi
 • Bakım onarım ile ilgili servis formları
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
EMNİYETİ SUİSTİMAL HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )
 • Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı
 • İş sözleşmesi
 • Maaş bordrosu
 • Savcılık’a yapılan suç duyurusu
 • Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
 • Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
 • Tanık ifade tutanakları
 • Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş şekline kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye,bonus vs alacağına ilişkin belgeler
 • Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
 • Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
 • Zarara istinaden suçu işleyen personelden, mahsuben, hesaben ayda nakden yapılan kesintilere lişkin belge ve bilgiler.

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FIRTINA HASARLARI 

 • Poliçe örneği
 • Meteoroloji raporu – Genel Şartlara göre 17.1 m/sn, 7 boforu aşan hasarlar fırtına olarak Kabul edilmektedir.
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Ölüm)

 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya karışan aracın ve olay yerinin fotoğrafları
 • Kaza zaptı tasdikli sureti mevcut değil ise tanıkların detaylı beyanı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Adli tıptan ölüm raporu / Mernis ölüm tutanağı / Alkol raporu
 • Defin ruhsatı
 • Varislerin Vergi Kimlik Numaraları ve Kimlik Fotokopileri
 • Olayla ilgili gazetede yayınlanan haber örnekleri
 • Sigortalının gelirini gösterir belgeler, SSK İşe Giriş Belgesi,Maaş Bordroları(varsa Vergi Levhası)
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
 • Beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Kalıcı Sakatlık)

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı tasdikli sureti-Mevcut değil ise detaylı beyan
 • Kalıcı sakatlık öncesi tedavi masraflarını gösterir harcama belgeleri , ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat /düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış”maluliyet durumunu gösterir kat’i heyet raporu”         – Yüzdesel Sürekli Sakatlık Heyet Raporu(maluliyet  oranını gösterir)
 • Vergi Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
 • Beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Kaza sonrası görüntüleme raporları

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Tedavi Masrafları)

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı tasdikli sureti-Mevcut değil ise detaylı beyan
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, eczane fişleri,  makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • Tedavinin detayını anlatan (anamnaz, hastalığın hikayesini içeren) doktor raporu
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları aslı
 • Vergi Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • Sigortalının detaylı beyanı (imzalı)
 • Rahatsızlığı teşhis eden doktorun sigortalının özgeçmiş/anamnez(hastalığın hikayesi) bilgisini içeren detaylı raporu
 • Tedavi masraflarını gösteren fatura, ilaç küpürü, reçete aslı, makbuz
 • Daha önceden geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi varsa rapor asılları Taburcu edildiğine dair hastane raporu/Epikriz
 • Teşhis ile ilgili tetkik, tahlil, MR, tomografi,sinti grafi, biyopsi, patoloji sonuçları ve diğer raporlar
 • Vergi Numarası – Kimlik fotokopi

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI 

 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak çalınan malların bulunamadığına dair yazı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Satış faturaları (işyeri için)
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI( OTO BRANŞI )

 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotograflar

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

NAKLİYAT HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura fotokopisi 
 • Sigortalının rakamsal talebini içerir talep yazısı 
 • Taşıma senedi ( Deniz taşımalarında konşimento, yurtdışı kara taşımalarında CMR, yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi, demiryolu taşımalarında hamule senedi ) 
 • Satış sözleşmesi 
 • Emtea nakliye aracından hasarlı olarak boşaltılmışsa rezerv zaptı(bu zabıtta mutlak surette taşıyan ilgililerinin, deniz taşımalarında gemi kaptanının veya acentesinin, kara taşımalarında kamyon şoförünün, demiryolu taşımalarında demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir). 
 • Gümrük giriş beyannamesi(ithalat halinde) 
 • Gümrük çıkış beyannamesi(ihracat halinde) 
 • Gümrük Muayene tutanağı 
 • Emtea gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı 
 • Emtea vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez veya ademi teslim ordinosu 
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi 
 • Gemi ile yapılan taşımalarda ;gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri 
 • Gemi ile yapılan taşımalarda ambar mühürlerinin kontrolüne ilişkin rapor 
 • Time-sheet , çeki listesi veya packing list 
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuşsa trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri, akol raporu, ifade tutanakları kopyası 
 • Yükleme manifestosu 
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri 
 • Sıvı emtea taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetim raporları), sahil tankı ölçüm rapoları, boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları, Hasarı gösteren fotoğraflar, ROB ve OBQ raporları 
 • Hasardan sorumlu nakliyeci firmaya gönderilen ihtarname kopyası
  Ayrıca Hırsızlık hasarlarında;
  • Müşteki ifade tutanakları 
  • Olay yeri görgü tespit tutanağı 
  • Bulunamadı yazısı 
  • Çalınan malların yerine alıcıya gönderilen 2. sevkiyata ilişkin fatura ve sevk irsaliyeleri 
  • Malların alıcıya kısmen yada tamamen ulaşmadığına dair alıcı firma beyanı

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR

A SINIFI EHLİYET
(Motorsiklet)


 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre A2 sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18’den gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 Yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)
 • A2 sürücü belgesi ile motorlubisiklet,motorsiklet ve scooter kullanılabilmektedir.
 • Direk a2 alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.
 • Herhangi bir ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.

B SINIFI EHLİYET
(Otomobil – Minübüs – Kamyonet)


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19’dan gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)
 • B sürücü belgesi ile Traktör,Otomobil,Minibüs,Kamyonet kullanılabilmektedir.
 • B Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur..
 • A2 ve F sınıfı sürücü belgesi olup B sınıfı almak isteyenler Trafik Motor ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur
 • B sınıfı ile yüklü ağırlığı 750 Kg dahil olmak üzere römorklu araç kullanılabilir.

C SINIFI EHLİYET
(Otomobil – Minübüs – Kamyonet – Kamyon)


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre C sınıfı ehliyet alabilmek için en az 22 yaşını bitirmiş olmak
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)
 • B sınıfı sürcü belgesinde yer alan araçları buna ek olarak Kamyon kullanılabilmektedir.    

D SINIFI EHLİYET


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre D sınıfı ehliyet alabilmek için en az 22 yaşını bitirip 23’den gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedir.)
 • D sürücü belgesi ile Traktör,Otomobil,Minibüs,Kamyonet,Kamyon.Tır (Çekici) kullanılabilmektedir.(D Sınıfı ile Otobüs Kullanılmaz)
 • Direk D Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.
 • B ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.
 • C ve E ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar sadece Direksiyon sınavına tabi tutulur.

E SINIFI EHLİYET
(Otobüs)


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre E sınıfı ehliyet alabilmek için en az 22 yaşını bitirip 23’den gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli.(2011 yılına kadar ilkokul mezunlarıda ehliyet alabilmektedir.)
 • E sürücü belgesi ile Traktör,Otomobil,Minibüs,Kamyonet,Kamyon.Otobüs kullanılabilmektedir.(e Sınıfı ile Tır (çekici) Kullanılmaz)
 • Direk E Ehliyet alacak sürücü adayları Trafik,Motor,İlkyardım ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur.
 • B ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Motor ve Direksiyon sınavlarına tabi tutulur.
 • C ve D ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar ise Direksiyon sınavına tabi tutulur.

Not: 2918 sayılı Trafik Kanunu değişkliğine göre, E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri D Sınıfı Sürücü Belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için sürücü kurslarında römorkluveya yarı römorklu araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu durum sürücü belgesine de işlenir. Ancak, E sınıfı sürücü belgesini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar,D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı sürücü belgesi ile kullanabilirler. 

G SINIFI EHLİYET
(İş Makinesi – Oparatörlük Belgesi)


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre G sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19’dan gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az ilkokul diploması sahibi olmak gerekli.
 • G sürücü belgesi iş makinesi operatörlük belgesi olanların Taşıt Trafiğine açık olan yollarda İş Makinesi kullanabilmek için almaları zorunlu ehliyettir.Operatörlük belgesi olmayanlara verilmemekte olup Operatörlük belgesi olanlar her hangi bir sınava tabi tutulmadan sürücü belgeleri varsa eğer .Yeni yapılan düzenlemeyle Sürücü Kursuna Kayıt yaptırıp G sınıfı sürücü sertifikası aldıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubelerine Müracat ederek ehliyetlerine ekletebilmektedir.
 • şmakinesi Operatörlük belgesi iş sahalarında kullanılan forklift,kazıyıcı yükleyici,vinç vs. gibi araçlar için alınması zorunlu belgedir.
 • İş Makinesi Operatörlük belgesi almak için adaylar Motordan teorik sınava ve Alacakları Operatörlük belgesi araç cinsine göre uygulama sınavına tabi tutulurlar.

H SINIFI EHLİYET
(Özürlü)


 

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre H sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18’den gün almak gerekmektedir.
 • Şu andaki yönetmeliğe göre en az ilkokul diploması sahibi olmak gerekli.
 • H sürücü belgesi ile Kendi sınıfına ait araç kullanılabilmektedir.
 • H sınıfı sürücü belgesi alacaklar Trafik ve İlkyardım derslerinden teorik sınava ve direksiyon sınavına tabi tutulurlar
 • Herhangi bir ( F sınıfı Sürücü belgeleri hariç) sürücü belgesine sahip olup daha sonradan vücüdunda özür oluşan kişiler.Herhangi bir sınava tabi tutulmadan Devlet Hastanelerinden alacakları yeni bir H sınıfı sürücü olur raporu ile Emniyet Trafik Şube Müdürlüklerine müracat edip,eski sürücü belgesini iade ettikten sonra H sınıfı ehliyet alabilirler.

PSİKOTEKNİK NEDİR?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler “dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme” ve psikomotor beceriler ise “el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini” olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir. 

Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALI?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Madde 60- Sürücülerin yük, eşya, kargo ve yolcu taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;

a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,

b) Yolcu taşımacılığında en az 26 yaşından gün almak en çok 63 yaşından gün almamak,

c) Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları,

d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,

e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

f) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

g) (Değişik: RG 15/12/2004-25671) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,

h) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

ı) Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları,
şarttır.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRESİ

Psikoteknik değerlendirme süresi 60 dakikadır. 60 Dakikadan az süre ile alınan raporlar geçersiz sayılır.
 

PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir.
  

PSİKOTEKNİK RAPORU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Psikoteknik raporu için 1 adet resim, ehliyet fotokopisi ve kimliğinizle birlikte gerekli merkezlerden bir saatlik test sonucu bu raporu alabilirsiniz. Alacak olduğunuz rapor resmi makamlarca onaylatılmaktadır.
 

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ 

Testlere katılmadan önce hazırlık anlamında yapmanız gereken bir şey yoktur. Ancak , testlere katılmak üzere geldiğinizde aşağıdaki hususları sağlar bir durumda olmanız gerekmektedir:

• Alkollü içki , uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında olmamalısınız. Yukarıdakine benzer şekilde etki eden herhangi bir ilaç etkisi altında olmamalısınız.
• Bünyenizin alışık olduğundan fazlası bir şekilde uykusuz olmamalısınız. 
• Bünyenizin alışık olduğundan fazlası bir şekilde yorgun olmamalısınız. 
• Yakın gözlüğü kullanıyorsanız yanınızda bulunmalıdır. Bilgisayar ekranı yakın mesafenizde olacaktır. 
• Cep telefonu uygulama sırasında kapalı olacaktır. Bu nedenle öncesinde sizi arayacakları bilgilendirmeniz gerekecektir

PSİKOTEKNİK BELGESİ KİMLER TARAFINDAN VERİLİR

Psikoteknik Değerlendirmede Yeterlik Sertifikası’na sahip, psikoteknik değerlendirme uzmanı olarak çalışan psikologlar tarafindan yapılır..

PSİKOTEKNİK RAPORUNUN OLMAMASI DURUMUNDA CEZAİ UYGULAMA 

• Yapılacak uygulamalarda psikoteknik belgesi bulundurmaması durumunda Firmaya 5.000 TL Sürücülere ise 250 TL cezai işlem uygulanacaktır.

SİGORTA ŞİRKETLERİ – ASİSTANS HİZMETLERİ

YARDIM HİZMETİ
Yardım Hizmeti kaza ve arıza durumlarında geçerli olan kalınan zor durumdan kurtarılabilmek için yapılan yardım ve hizmetler bütünüdür.

Bu tür karşılaşabileceğiniz zor durumlarda, size destek olacak çalışmış olduğumuz sigorta şirketleri 7 gün 24 saat (tatil ve bayramlarda dahil olmak üzere) hizmet vermektedir.

Aşağıda sigorta şirketlerine ait yardım hizmetine ulaşabileceğiniz Telefon numaraları yer almaktadır.

ÖNEMLİ UYARI
Hangi nedenle olursa olsun sigortalinin kendi organize edip ödeyeceği hizmetler karşilanmaz, bu hizmetlerden faydalanmak için aşağıda bulunan bazı şirketlerin acil yardim telefonlari aranarak kayit yaptirilmali ve konunun yetkilileri tarafindan verilecek talimatlarla işlem yapilmalidir.

 

ANADOLU 0850 724 08 50 ERGO 0850 211 11 11
ALLİANZ 444 45 46 MAPFREE (0212)334 90 00
AXA 0850 250 99 99 EUREKO 444 66 60
AK 444 27 27 NEOVA 444 16 36
AIG 444 12 44 HDI 444 8 434 / 0212 334 20 68
SOMPO 0850 250 81 81 DOĞA 0212 334 20 06
LİBERTY         0850 222 55 57

 

Öztozlu Sigorta Hasar irtibat telefonları ise,

0 (266) 715 63 07

0 (541) 392 03 13

 

TRAFİK KAZALARI VE NEDENLERİ

Ülkemizde her Gün yaklaşık 600 ve her Saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda Günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94?lere kadar ulaşmaktadır.

· İnsan Faktörü %66

· Sürücü %27

· Yolcu %1

· Araç Faktörü %5

· Yol Faktörleri %1
 

Trafik Kazalarının Başlıca Nedenleri
Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen Maddeler halinde gruplandırılabilir :
1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim, denetim ve uygulaması

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri
a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
c) Uzun süre uykusuzluk,
d) Hatalı sollama,
e) Aşırı hız,
f) Fazla yük taşımak,
g) Alkollü araç kullanmak,
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

Trafik Kazalarından Korunma Yolları
a) Alkollü araç kullanmayınız,
b) Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,
c) Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,
d) Hız limitlerine uyunuz,
e) Far ayarlarınızı kontrol ediniz,
f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,
g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,
h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,
i) Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,
j) Acelelikten kaçınınız,
k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.
 

Emniyet Kemeri

Neden Emniyet Kemeri?
Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, vücudunuz aracın hızıyla yol almaya devam eder. Ta ki direksiyon, ön Cam veya torpido sizi durduruncaya kadar. İşte benzer durumlarda ikinci bir çarpışmadan korunmak istiyorsanız bunun tek yolu emniyet kemeri kullanmaktır.
 

Emniyet Kemeri ve Önlenen Riskler
Trafik literatüründe 30 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda oluşan hasar 1 birim olarak tanımlanırken, 50 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda bu hasarın 9 kat arttığı bilinmektedir.
Emniyet kemeri; araç içinde meydana gelen ölümleri %45, ağır yaralanmaları %50 oranında azaltmaktadır.
Ölümle olan yaralanmalar incelendiğinde baş boyun yaralanmalarının %37, omurga, göğüs yaralanmalarının %8 oranında olduğu görülmektedir.
 

Sürücü ile Yolcuların Ölüm ve Yaralanmalarında Hızın Etkisi
Araştırmalar 30 km/s hızla çarpmanın araç içerisinde bulunanların vücuduna etkisi 1.kattan düşmeye, 90 km/s hızla çarpmanın ise 10.kattan düşmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir.
Yine araştırmalar bırakın yüksek hızları, 80 km/s hızla giden bir araçta yolculuk yapanların olası bir kazada ölme ihtimalleri, 30 km/s hızla giden araçtakilere oranla 20 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.
 

Sürücünün Görme Yeteneği ile Hız Arasındaki İlişki
Hız arttıkça sürücünün trafik çevresini algılama düzeyi yavaşlar. Göz 190 ile 200 derecelik bir alanı algılar. Ancak araç kullanırken görme Açısı hız ile ters orantılıdır. Örneğin 35 km/s hızla görme açısı 104 derece iken, hızı 130 km/s’ te çıkardığımızda bu Açı 30 dereceye düşer. 
 

Hız Körlüğü
Artan hız sonucunda sürücünün yol ve çevresine yönelik görsel verileri, yani eşya ve olayları tam olarak algılayamamasıdır. Bunun en önemli ve riskli sonucu, sürücünün aracın hızını olduğundan daha az hissetmesidir.
 

Tünel Görüşü
Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Aracın hızı ne kadar artarsa sürücünün bakışları da o oranda uzağa odaklanır ve sürücü çevresindeki olayları zamanında algılayamaz.
 

Alkol ve Kaza İlişkisi
Grafikte görüldüğü gibi 0,5 promil değerinden sonra kaza ihtimali yüksek bir eğilim göstermektedir. Bunun sonucunda kanında 1,00 promil Alkol bulunan sürücülerin %70?inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır.
1,00 Kandaki alkol miktarı (Promil)
 

Alkolün Uyuşturucu Etkileri
Kandaki alkol miktarı arttıkça kişinin denge, görme ve işitme gibi beyinsel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrolü gibi çok önemli duyu ve kontrol kabiliyetleri azalır.
 

Kurtarma Ekiplerinin Trafik Kazalarına Müdahalesi Güvenlik Önlemleri
1- Olay yerine varıldığında, kurtarma aracı başka kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde uygun yere park edilir.
2- Olay yerine emniyet şeridi çekilir, olay yerinin ön ve arkasına 50-150 m reflektör konulur.
3- Gereksiz kişiler şerit dışına çıkarılır.
4- Kaza yapan aracın kontak Anahtarı kapatılır, mümkünse Akü kutup başları sökülür.
5- Yangına karşı gerekli önlemler alınır.
6- Gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemler alınır.
7- Diğer tehlikelere karşı (toprak kayması, kaya düşmesi vb.) gerekli önlemler alınır.
 

1. Durum Değerlendirmesi
a)Yaralının bilinç durumu,
b) Solunum yolları,
c) Dolaşım yolları,
d) Baş,
e) Boyun,
f) Göğüs,
g) Karın,
h) Kollar ve bacaklar kontrol edilir.
 

2. İlk Müdahale
a) Yaralıya bilinç kontrolü yapılması,
b) Solunumun sağlanması,
c) Dolaşımın sağlanması,
d) Kanamalara müdahale,
e) Kırıkların tespit edilmesi
f) Yaralar,
g) Yanıklar,
h) Şok,
i) Bayılma.
 

3. Kurtarma
a) Gereksiz malzemelerin (cam,parça vb.) temizlenmesi,
b) Sıkışma noktalarının belirlenmesi,
c) Kurtarma malzemelerini kullanarak yaralının kurtarılması,
d) Yaralıların araçtan nakli,
e) Yaralıların ambulansla Sağlık kuruluşuna sevk edilmesi.
 

Kurtarma Teknikleri

Tam Flep
Aracın kapı ve direklerinin kesilmesi ve tavanın komple alınmasına tam flep denir. Tam flep şu hallerde uygulanır;
-Araç tavanının tamamen çöktüğü durumlarda,
-Kapıların açılmaması halinde,
-Yaralıların daha çabuk ve zedelenmeden çıkarılması için.
 

Yarım Flep
Aracın ön veya arka kapı ile orta direklerinin kesilmesi ve tavanın yarım açılmasına yarım flep denir. Yarım flep şu hallerde uygulanır;
– Yaralıların sadece önde bulunması halinde,
– Yaralıların sadece arkada bulunması halinde
– Kapıların açılmaması halinde.
 

Kapıların Açılması
Kapılar menteşe aralarından ayırıcı ile koparılarak yapılır. Kapılar sökülür. Kapıların açılması şu hallerde uygulanır;
– Hafif yaralanma durumunda,
– Kapıların sıkışarak açılmaması durumunda kullanılır.
Direksiyon Simidi ve Pedalın Kesilmesi
Kaza sırasında genellikle direksiyon veya pedallar yaralıyı sıkıştırır.
Uygulaması: Direksiyon simidi veya pedallar pedal kesici veya kesme aparatı ile kesilerek yaralı kurtarılır.
 

Araç İçinin Genişletilmesi
Kaza sırasında özellikle ön koltukta oturan yolcu ve sürücü, konsolun darbe sonucunda eğilmesi ile koltuk ve konsol arasına sıkışır. Bu durumda araç içinin genişletilmesi gereklidir.
Araç içinin genişletilmesi iki yöntemle yapılabilir.
a) Kazazedenin olduğu taraftaki ön kapı; kapıların açılması yöntemi ile alınır. Daha sonra aracın orta direğinin Altından konsol hizasına çarpraz olarak ayırma silindiri uygulanır veya ayırma aparatını koltuk önünden konsolun alt tarafına uygulayarak genişleme sağlanır.
b) Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilememesi halinde; aracın ön Camı kırılmamışsa kırılır, ayırma aparatı gerdirme zincirinin kancası konsülün uygun bir yerine takılır. Ayırma aparatının diğer gerdirme zinciri de aracın ön tampon bölgesinde sağlam uygun bir yere takılır ve iki zincir arasına takılan ayırma aparatı ile gerdirme yapılarak araç içinin genişlemesi sağlanır.
 

Araç Ters Dönmüş veya Yan Yatmış ise Kurtarma
a) Araç desteklenir.
b) Camlar yaralıya zarar vermeden kırılır.
c) Sıkışma yoksa, yaralı uygun şekilde çıkarılır.
d) Sıkışma varsa, sıkışma noktaları gerekli aparatlarla açılır, yaralı serbestleştirilir.
e) Eğer emniyet kemeri takılı ise kurtarma personeli yaralı sırtına gelecek şekilde içeri girer, emniyet kemeri çıkarılır veya kesilir, yaralı sırtında dışarıya çıkarılır.
f) Araç yan yatmış ise ön camlar kırılır.
g) Ters yatmış pozisyonundaki kurtarma teknikleri uygulanır.
 

Araç Su İçinde ise Kurtarma
a) Araç, su içine düşmüş ise kurtarma personelinden çok araç içindeki kişiler kendilerini kurtarabilirler.
b) Panik ve heyecan yapılmamalıdır.
c) Motor ne tarafta ise araç o tarafından batmaya ve içeri su girmeye başlar, hafif tarafa geçilir.
d) Kapılar ve camlar iç ve dış Basınç eşitleninceye kadar açılamaz, beklenir veya varsa tavan camından çıkılır.
e) Bekleme sırasında ağırlık yapan eşyalardan kurtulunur, gerekirse soyunulur.
f) Baygın olanların kendisine gelmesi sağlanır.
g) Emniyet kemeri varsa çıkarılır.
h) Basınç eşitlenince kapılar açılır ve araç terk edilir.
i) Araç terk edilirken düzenli bir çıkış sağlanır.
j) Yüzme konusunda tecrübeli olanlar yaralı veya baygın kişilere yardım etmelidir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlamıştır.

Kaza Tespit tutanagı açıklamaları için lütfen tıklayınız. İndir
Örnek tutanagı görmek için lütfen tıklayınız
Senaryo Eğitim Animasyonu?nu izleme için tıklayınız.  İzle

İlgili Online İşlemler?

Kaza Tespit Tutanağı Sorgula?

 

“Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 02.04.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı ‘(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’nin (Genelge) 2. maddesi 01.06.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 
Söz konusu tarih itibariyle anılan madde çerçevesinde sigortalılarca 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.”

 

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

 

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca m?addi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

 

Sistem Nasıl İşler?

Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne iletir.

 

 
Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.
 
3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.
 
Dosya sonuçlandıktan sonra sigortalılara, dosyanın sonuçlandığına dair cep telefonu ya da e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır (Tutanak üzerinde her iki bilgi de mevcut ise hem e-posta hem de SMS ile bilgilendirme yapılır).
 
Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki “Online İşlemler Menüsü” altındaki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” adımından öğrenebilirler. Sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, yeni ek belgeler ile birlikte 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.?
 
Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki “Online İşlemler Menüsü” altındaki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.
 

SBM’nin Fonksiyonu

SBM, sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktan sorumludur.

“Tutanak Değerlendirme Komisyonu, SBM’den bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri “sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde ?mutabakata varamadığı dosyalar”ı sonuçlandırmaktır.”

“Komisyonun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, Sigorta Tahkim Komisyonu ve mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.”

Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr adresindeki “Online İşlemler Menüsü” altındaki “Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama” adımından ve SMS 5664 ile öğrenebilirsiniz.

 

Merkezimiz bünyesinde toplanan kaza tespit tutanağı verilerine göre ülkemizde 2012 yılında 950 bini aşkın kaza gerçekleşmiş olup, günlük ortalama kaza sayısı 2.500 ‘ü aşmıştır. Türkiye ‘nin kaza haritasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

SMS Sorgulamaları 

5664 Uygulaması ile vatandaşların “araç hasar, araç detay, değişen parça, poliçe, kaza mağdur, hayat poliçe ve poliçe vade hatırlatma” bilgilerine”, aracıya gerek kalmaksızın kolayca ulaşabilmeleri hedeflenmiştir.?

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ile anlasmalı olarak devreye alınmış olan SMS projesi ile kişiler mesaj atarak arabalarının hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişen parçalarını, mağdur bilgilerini, trafik poliçelerinin olup olmadığını, eğer bir kazaya karıştılarsa kaza tespit tutanaklarının durumunu,vefat etmiş kişilere ait hayat sigortası bilgilerini ?ve trafik poliçesine ait vade hatırlatma bilgilerine Turkcell, Türk Telekom, Vodafone “5664”e mesaj atarak sorgulayabilirler.

Kaynak : https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/SMSSorgulamalari.aspx