Sunullah Mah. Ordu Cad. No:71 BANDIRMA
Pazartesi-Cumartesi: 09:00 - 18:00

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir.

 

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:

Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf yapmalarını sağlamak,

Bu tasarrufları teşvik etmek, yatırıma yönlendirmek ve düzenlemek,

Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlanarak, refah düzeylerini arttırmak,

Ekonomiye kaynak yaratmak,

İstihdamı arttırmak.

Bireysel emeklilik sistemi güvenli midir?

Emeklilik şirketleri; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bağımsız dış denetçiler, şirket iç denetçileri tarafından prensipleri çok net olarak belirlenmiş esaslara uygun olarak denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezini görevlendirmiştir.

Emeklilik yatırım fonları için de ayrıca denetim süreçleri tanımlanmıştır.

  • Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, şirket iç denetçileri, tarafından,
  • Fonun, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Emeklilik ve Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından,
  • Fonun hesap ve işlemleri ile şirketin yılsonu mali tabloları bağımsız dış denetçiler tarafından denetlenmektedir.

 

  Genel Şartlar İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın

 

Hayat Sigortaları Genel Şartları